Om å miste målet av sikte

Jeg tror de fleste har tatt til seg den siste tids mediebilde om bilavgifter, fremtidige endringer og konsekvenser knyttet til dette. Debatten rundt bilavgifter er på den ene siden fascinerende, på den andre siden bekymringsverdig.

Min bekymring går på at vi mister målet av sikte til fordel for målemetoder og ytterliggående oppfatninger om hva som er rett eller feil ved målemetodene. Det er lett å la seg rive med i en populistisk debatt om hva vi skal, eller bør, gjøre i årene fremover.

La meg derfor dele mine refleksjoner rundt debatten som har versert i media og på sosiale medier den siste tiden. Først og fremst ved å se på den reelle situasjonen relatert til miljø og utslipp fra personbiltrafikk:

Gjennom tiltak fra våre myndigheter har vi, fra å være blant de dårligste, blitt best i Europa til å redusere våre utslipp fra nye personbiler. Rapporten jeg lenker til fra Statens Vegvesen viser at vi i Norge nesten har halvert det gjennomsnittlige CO2-utslippet for nye personbiler siden 2005. Den formidable reduksjonen må vi ikke glemme å ta med oss. For ordens skyld legger jeg til at i denne perioden har vi hatt den samme målemetoden, så utslippet er reelt redusert.

At vi nå skal bytte målemetode til en metode som gir et enda bedre bilde av utslippene, er positivt.  Det har dog ikke noe med hvor mye vi så langt har klart å redusere utslippene med. Derfor er jeg litt oppgitt over debatten om målemetoder. Jeg er redd vi mister målet av siktet; nemlig å fortsette å redusere utslippene fra biltrafikken.

La oss derfor fokusere på hvordan vi reduserer CO2- og NOX-utslipp fra biltrafikken, og ikke la diskusjonen om målemetoder la oss spore av.

Som aktør i den norske bilbransjen skal Volvo arbeide for at vi både reduserer de globale utslippene, så vel som de nasjonale.  Vi har alle et ansvar for å bidra til at vi når to-gradersmålet og for at den luften du og jeg puster inn er av en kvalitet som ikke utgjør en helsefare.

La oss derfor få debatten inn på riktig spor. Vi mener den riktige veien til målet er å raskest mulig innføre ny teknologi, samt å skifte ut en gammel og forurensende bilpark. For å få til dette trenger vi en politikk som bidrar til nettopp det.  Så langt har vi klart det, la oss derfor fortsette slik.

Med vennlig hilsen, Øystein

Tusen takk!

Den 3. mai presenterte Norsk Kundebarometer sitt resultat for 2018.  Dette er en viktig undersøkelse som viser hvor lojale og tilfredse norske forbrukere er med bedriftene de kjøper varer og tjenester fra.

I Volvo har vi hatt førnøyde kunder som vårt viktigste fokusområde i mange år, fordi vi og våre forhandlere mener det er helt avgjørende for at vi skal nå våre vekstmål i Norge.

At vi de tre siste årene har hatt de mest fornøyde kundene i bilbransjen er en bekreftelse, fra dere kunder, på at vi prioriterer og fokuserer på det som er viktigst for dere. Det er vi stolte av!

Peter Nissen, Manager Customer Experience & Competence Development  i Volvo Car Norway mottar Kundetilfredshetsprisen 2018 fra Pål Silseth,  leder for Norsk Kundebarometer.

Selv om vi de siste årene har ledet an i egen bransje, har vi alltid hatt virksomheter fra andre bransjer foran oss på målingene. Virksomheter som dere kunder mener har enda bedre kundefokus enn oss. Det har gitt oss motivasjon til å strekke oss enda lenger.

Da vi og våre forhandlere startet kundetilfredshetsarbeidet var det viktig for oss å se hvem som var de beste i Norge. Vi fant fort ut at fokus og kundefilosofi var aller sterkest hos Vinmonopolet som, tross sin monopolsituasjon, hadde de mest fornøyde kundene i Norge.

Vi startet derfor vår strategi og vårt arbeid med en konferanse der vi inviterte Kai Henriksen, daværende leder av Vinmonopolet, til å fortelle hva han og Vinmonopolet hadde gjort.

Å høre Kais fortelling, hans strategi og hans tanker om den reisen Vinmonopolet hadde tatt, var fascinerende og inspirerende.

Kais foredrag motiverte oss til å sette i gang mange av de samme tiltakene som han hadde gjort i Vinmonopolet. Tiltak som hadde ført dem til toppen av Norsk Kundebarometer med de mest fornøyde kundene i Norge. Vi lærte utrolig mye av Kais inspirerende innlegg.

Når vi i dag står øverst på pallen i Norsk Kundebarometer, er det med stor takknemlighet til alle dere kunder som har bragt oss hit. Samtidig må vi også takke Kai for måten han inspirerte oss til å ufortrødent jobbe for de mest tilfredse kundene i Norge. Kai, som dessverre gikk bort så altfor tidlig, ga oss den motivasjonen og retningen vi trengte for å bli best i Norge.

Derfor deler vi denne pallplassen med Kai, og ikke minst med Vinmonopolet, som vår inspirator til alltid å arbeide for å gjøre dere kunder så fornøyde som mulig.

Oslo, 4. mai 2018
Øystein Herland